Bộ công cụ phát hiện màu pantone

Bộ công cụ phát hiện màu pantone

Bộ công cụ phát hiện màu pantone
- Hộp đèn nguồn sáng tiêu chuẩn.