PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- Pantone phiên bản giấy TPG/TPX

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- Pantone màu vải cotton TCX

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- pantone polyester TSX

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- Pantone nilong TN

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- Pantone màu kim loại TPM

PANTONE NGÀNH DỆT NHUỘM, MAY MẶC, NỘI THẤT
- Pantone màu da