Author - nhanhuynh

Thẻ màu pantone CMYK

Hướng dẫn sử dụng pantone CMYK

Hướng dẫn sử dụng pantone CMYK – Bảng màu Pantone CMYK là công cụ phổ biến nhất trong thiết kế đồ họa và kỹ thuật số. So sánh trực quan giữa màu Pantone với CMYK, giữa các giá trị...